O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy  w dniu 17.08.2020r będzie nieczynne.

Zgodnie z decyzją PGW Wody Polskie zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
na terenie gminy Nędza i Lyski, na okres 3 lat,
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że od 25.05.2020r do 24.05.2021r  zmienia  się cena 1 mwody  
i będzie wynosiła 4,82zł brutto.                                                                                                                                
Opłaty abonamentowe pozostają bez zmian. 
                                                                                                   Zarząd Spółki
                                                                                                                      
PROŚBA
do mieszkańców Gminy Nędza o racjonalne użytkowanie wody

Ocieplanie się klimatu, przejawiające się brakiem opadów śniegu zimą oraz bezdeszczowym początkiem wiosny spowodowało, że narasta zjawisko suszy. Na terenie powiatu raciborskiego zaobserwować można niski poziom wód w rzekach. Zjawisku towarzyszy zagrożenie pożarowe obszarów leśnych. Zachodzi zatem konieczność podjęcia działań mających na celu oszczędzanie wody pitnej.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Nędza, korzystających w okresie miesiąca maj – sierpień 2020 roku z sieci wodociągowej o racjonalne użytkowanie wody.

Mając na uwadze dobro Nas wszystkich, zwracamy się z prośbą o oszczędne gospodarowanie wodą i powstrzymanie się od jej zbędnego zużywania.