18.02.2021r
OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy zawiadamia, że w dniu: 22.02.2021r w godzinach od 22:00 do 2:00
nastąpi przerwa w dostawie wody dla sołectw:
Nędza, Babice, Łęg, Ciechowice, Zawada Kś., Górki Śl.
z powodu prac remontowych.

Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednią ilość wody na czas przerwy.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Spółki
27.11.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z o.o. zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.).

więcej szczegółów na stronie BIP
w zakładce AKTUALNOŚCI - ZAPYTANIE OFERTOWE
30.10.2020r

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 informujemy, że do 30.11.2020r nasi inkasenci będą spisywać liczniki za wodę,
jedynie dzwoniąc lub komunikować się z państwem mailowo. 
Można wysyłać stan wodomierza na adres: kontakt@pknedza.pl
Kasa czynna będzie w miesiącu listopad w dniach:
03, 05, 09, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 30 w godzinach od 8.00 – 15.00

O dalszych działaniach będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji.
Numery kontaktowe do inkasentów:
Nędza, Szymocice, Górki Śląskie - Teresa : 883 394 145
Babice, Łęg, Ciechowice, Zawada Książęca -Grażyna: 883 394 149

                                                                                                                   Zarząd SpółkiZgodnie z decyzją PGW Wody Polskie zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
na terenie gminy Nędza i Lyski, na okres 3 lat,
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że od 25.05.2020r do 24.05.2021r  zmienia  się cena 1 mwody  
i będzie wynosiła 4,82zł brutto.                                                                                                                                
Opłaty abonamentowe pozostają bez zmian. 
                                                                                                   Zarząd Spółki
                                                                                                                      
PROŚBA
do mieszkańców Gminy Nędza o racjonalne użytkowanie wody

Ocieplanie się klimatu, przejawiające się brakiem opadów śniegu zimą oraz bezdeszczowym początkiem wiosny spowodowało, że narasta zjawisko suszy. Na terenie powiatu raciborskiego zaobserwować można niski poziom wód w rzekach. Zjawisku towarzyszy zagrożenie pożarowe obszarów leśnych. Zachodzi zatem konieczność podjęcia działań mających na celu oszczędzanie wody pitnej.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do mieszkańców Gminy Nędza, korzystających w okresie miesiąca maj – sierpień 2020 roku z sieci wodociągowej o racjonalne użytkowanie wody.

Mając na uwadze dobro Nas wszystkich, zwracamy się z prośbą o oszczędne gospodarowanie wodą i powstrzymanie się od jej zbędnego zużywania.