K O M U N I K A T

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 informuje,   że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Nr GL.RZT.70.35.2021                     z dnia 06 kwietnia 2021 roku zatwierdzona została „Taryfy za zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gmin Nędza i Lyski”.  Zgodnie z art. 24f ust. 1 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, tj. z dniem 05.05.2021 roku i będą obowiązywały przez okres 3 lat, zgodnie z poniższymi tabelami.

Taryfa wchodzi w życie z dniem 13.05.2021r

Tabela: Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

 

Lp.

 

Wyszczególnienie

Wielkość  cen i stawek opłat

 

Taryfowe grupy odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Cena w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Jednostka miary

 

 

 

netto

brutto

netto

brutto

netto

brutto

 

1

Grupa 1

- cena wody

 

- stawka opłaty

abonamentowej

4,61

 

7,80

 

4,98

 

8,42

4,76

 

7,80

5,14

 

8,42

4,91

 

7,80

5,30

 

8,42

(zł/m³)

 

zł/odbiorca/

miesiąc

2

Grupa 2

- cena wody

 

- stawka opłaty

abonamentowej

4,61

 

17,20

4,98

 

18,58

4,76

 

17,20

5,14

 

18,58

4,91

 

17,20

5,30

 

18,58

(zł/m³)

 

zł/odbiorca/

miesiąc

 18.02.2021r
OGŁOSZENIE

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy zawiadamia, że w dniu: 22.02.2021r w godzinach od 22:00 do 2:00
nastąpi przerwa w dostawie wody dla sołectw:
Nędza, Babice, Łęg, Ciechowice, Zawada Kś., Górki Śl.
z powodu prac remontowych.

Prosimy o zaopatrzenie się w odpowiednią ilość wody na czas przerwy.
Za powyższe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd Spółki
27.11.2020 ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Instytucji Finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp.z o.o. zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu oraz na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1342 z późn. zm.).

więcej szczegółów na stronie BIP
w zakładce AKTUALNOŚCI - ZAPYTANIE OFERTOWE
30.10.2020r

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 informujemy, że do 30.11.2020r nasi inkasenci będą spisywać liczniki za wodę,
jedynie dzwoniąc lub komunikować się z państwem mailowo. 
Można wysyłać stan wodomierza na adres: kontakt@pknedza.pl
Kasa czynna będzie w miesiącu listopad w dniach:
03, 05, 09, 12, 16, 18, 20, 24, 26, 30 w godzinach od 8.00 – 15.00

O dalszych działaniach będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji.
Numery kontaktowe do inkasentów:
Nędza, Szymocice, Górki Śląskie - Teresa : 883 394 145
Babice, Łęg, Ciechowice, Zawada Książęca -Grażyna: 883 394 149

                                                                                                                   Zarząd SpółkiZgodnie z decyzją PGW Wody Polskie zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
na terenie gminy Nędza i Lyski, na okres 3 lat,
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że od 25.05.2020r do 24.05.2021r  zmienia  się cena 1 mwody  
i będzie wynosiła 4,82zł brutto.                                                                                                                                
Opłaty abonamentowe pozostają bez zmian. 
                                                                                                   Zarząd Spółki