Świadczone usługi podstawowe
i dodatkowe

usługi koparką usługi beczkowóz

Do podstawowych usług Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. należy:

 • Zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Świadczymy również usługi dodatkowe z zakresu:

 • wywozu ścieków beczkowozem
 • usług koparo - ładowarką
 • usług transportowe
 • usług w zakresie wykaszania trawy
 • usług w zakresie odśnieżania
 • prac remontowych na drogach gminnych
 • prac porządkowych
 • instalacji wod-kan i CO
 • budowy sieci i przyłączy wodociągowych
 • usuwania awarii na sieci wodociągowej
 • uzgadniania warunków technicznych sieci i przyłączy wodciągowych
 • drobnych prac budowlanuych