Ceny usług świadczonych przez
Przedsiębiorstwo Komunalne

Uwaga: Na niektórych komputerach występują problemy z otworzeniem plików PDF w przeglądarce. Należy wtedy kliknąć na wybrany plik prawym przyciskiem myszy, wybrać opcję "Zapisz link jako..." a następnie otworzyć go z dysku komputera.

Pobierz plik: Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązująca od 08.04.2017r do 07.04.2018r

Pobierz plik: Cennik usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.


Pobierz plik: Cennik na wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Nędza

Pobierz plik: Cennik na wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Kuźnia Raciborska

Pobierz plik: Cennik na wywóz nieczystości płynnych z terenu Gminy Lyski