RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO w formie załączników zamieszczono stosowne klauzule informacyjne.

  1. Klauzula dla kandydatów do pracy wraz ze zgodą
  2. Klauzula informacyjna dla kontrahentów (odbiorców faktur)
  3. Klauzula informacyjna dla zamówień nie przekraczających 130 000 zł.pdf
  4. Klauzula informacyjna do umów oraz dla osób wyznaczonych do kontaktu w umowach.pdf
  5. Klauzula informacyjna dostęp do informacji publicznej
  6. Klauzula informacyjna monitoring wizyjny (graf)
  7. Klauzula informacyjna zamówienia publiczne.pdf
  8. Klauzula ogólna