H2O - związek na całe życie

                          

          2
7.03.2017r
Komunikat                                                                                                                                                                 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Nędzy przy ul. Nad Suminą 2 informuje, iż  zgodnie  z art. 24 ust. 8
oraz ust. 9  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2015  poz. 139 )
od dnia
08.04.2017r do 07.04.2018r  mieszkańców Gminy Nędza  obowiązywać będą nowe opłaty za wodę. 
Z nowym cennikiem można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz dziale Cennik. 
 
Czytaj więcej w dziale Aktualności..